Groentechniek

Kuypers Schinnen groentechniek biedt een pakket voor beheer en onderhoud van alles wat groeit en bloeit voor overheid, semioverheid, bedrijven en particulier.

U kunt bij hun terecht voor:

 • Maaien van bermen en ruwe terreinen
 • Maai corven van sloten
 • Frezen en zaaien van bermen en gazons
 • Doorzaaien van sportvelden
 • Planten van bomen en struiken
 • Rooien van bomen en struiken
 • Water geven van bomen en struiken
 • Wassen van bermpaaltjes
 • Bestrijden van blauwalg
 • Versnipperen van takhout
 • Machinaal plaatsen van palen
 • Plaatsen van rasters voor afscherming van terreinen en weren van o.a. dieren
 • Kwelwater pomp werkzaamheden
 • Veegwerkzaamheden van wegen en terreinen
 • Tuinaanleg en bestrating voor particulieren